Matematika iza Call-a i Fold-a u internet pokeru

Matematika iza Call-a i Fold-a u internet pokeru
  •  
  •  

Odluke u pokeru se mnogo oslanjaju na matematiku. Pogledajmo osnove.

Može se reći da svaka odluka u pokeru predstavlja izbor koji ima najbolju očekivanu vrednost, OV (eng. Expected Value, EV).

Određivanje OV vrednosti za neku odluku obično uključuje veoma komplikovanu analizu. Na primer, često treba da uključite i psihološki faktor protivnika. Ovo je više umetnost nego nauka.
Međutim, u nekim prostijim situacijma, vaša odluka se može zasnivati samo na matematici. Bacićemo pogled na takvu situaciju i objasniti osnove odlučivanja u pokeru.

Prosta odluka

Recimo da ste na Turn-u u ruci Texas Hold’em-a, 100$ je u Pot-u i vaš jedini protivnik ide All-in sa preostalih 50$. Takođe, recimo da imate A8 i da su još dva na talonu koji je: Q 10 9 4. Po tome kako se ruka odvijala, skoro ste sigurni da vaš protivnik ima triling bilo sa QQ ili dve 10-ke u ruci.

Call ili Fold?

Ako pretpostavimo da ste u pravu u vezi ove ruke, situacija je veoma prosta. Uporedićemo vaš OV za Fold sa OV-om za Call i videti koji bi bio vaš najbolji izbor.

OV za Fold

OV za Fold je uvek nula. Ništa ne dobijate, a ništa ni ne gubite.
Ovo je slučaj kada OV možete da dobijete bez imalo neizvesnosti. Sigurno se zna šta će se desiti ako Fold-ujete. Fold-ovanje je odluka bez mnogo varijacija.

OV za Call

Ako Call-ujete, postoje dva moguća ishoda. Ili ćete dobiti Flush i osvojiti Pot, ili ga nećete dobiti i izgubićete Pot. Da vidimo kako ova dva ishoda utiču na količinu vaših čipova.

Call i pobeda

Recimo da imate 1000$ u čipovima. Pot je 100$, vaš protivnik je Bet-ovao 50$ i vi Call-ujete 50$. Ostalo vam je 950$ i Pot je 200$.

Osvajate Pot, što vas stavlja na 1150$. Call na Turn-u vam je doneo 150$ – iznos koji je bio u Pot-u pre vaše odluke.

Sada treba da vidimo kolika je šansa da pogodite vaš Flush. Ako su otkrivena četiri znači još devet ih ima u špilu. Međutim, ako dobijete Flush a talon se upari, nećete dobiti. U ovom slučaju vaš protivnik će imati Full House. Ovo znači da možete da dobijete samo ako izađe jedna od ovih sedam karti: K J 7 6 53 2. Sa po dve karte u vašim i protivnikovim rukama i četiri na talonu, ima još 46 karti u špilu.

Sve u svemu, šansa da dobijete je 7/46, što je blizu 15%.

Call i gubitak ruke

Recimo ponovo da imate 1000$ u čipovima. Zovete 50$ i gubite. Sada imate 950$.

Ako Call-ujete i izgubite, gubite 50$. (Ovo je očigledno, ali ovo želimo da naglasimo)

Koje su šanse za ovo ? Pa, pošto imate 15% šanse da dobijete, to vas ostavlja sa 85% šansi da izgubite. (Ova ruka ne može da se završi sa Split Pot-om, tako da su šanse za to 0% )

OV za Call – računanje

Sada znamo koji je OV za Call i pobedu i OV za Call i poraz, kao i šasne za oba slučaja. Ovo nas vodi do lrajnje vrednosti OV za Call.

OV(Call)=OV(Call i pobeda) + OV(Call i poraz) =0.15 x 150 – 0.85 x 50= -20

Znači, gubili bi ste 20$ svaki put kada Call-ujete (prosečno). Vaš OV za Call je manji od nule, što je vrednost OV za Fold. Znači Fold je bolji izbor u ovoj situaciji.

Kontola odstupanja

U navedenom primeru, da je vaš protivnik Bet-ovao 21.4$, vaš Call bi imao vrednost OV=0. Ovo znači da ne bi ništa ni dobili ni izgubili da ste Call-ovali – na duge staze.

Ako Call i Fold imaju isti OV (nula), sve jedno je šta uradite, zar ne ? Pa, ne baš. Kada obe odluke imaju isti OV, vaša odluka se svodi na izbor varijacije.

Ako vam je cilj da se što manje eksponirate u ovakvim rukama, možete odlučiti da Fold-ujete u ovom slučaju. Sa druge strane, ako se nalazite u lošoj situaciji na turniru Call vam ovde može pomoći, ako budete imali malo sreće.

Prilagođavanje za komplikacije

Gore pomenuta situacija je neobično prosta (ali nije skroz i nerealna). Kada se i drugi faktori uključe u igru stvari postaju komplikovanije.

Ne možete da izračunate tačan OV za sve mogućnosti. Vreme je ograničeno, a možda nije ni teoretski moguće izračunati OV.

Kako se prilagoditi ovome i doneti odluku?

Ukratko, ako ovi komplikujući faktori pogoršavaju vaše šanse, treba da gledate da li imate procentualno veliku šansu da osvojite Pot da bi ostali u ruci. Ako, sa druge strane, stvari rade u vašu korist, možda ipak treba da ostanete u ruci čak i ako su šanse da osvojite Pot manje nego što bi želeli.

Najčešća komplikacija koja se javlja je kada Bet-ovanje nije okončano. Posle većine vaših odluka koje donesete biće još Bet-ovanja.

Ovo može biti loša stvar, ako znači da morate da stavite još novca u Pot sa srednje jakom rukom. U ovom slučaju, čak i ako su početne šanse za osvajanje Pot-a bile dobre, možda neće biti dovoljan motiv da dalje Call-ujete.

Sa druge strane, izgled za daljim Bet-ovanjem može biti ogromna prednost ako sa kartama na talonu dobijate neku Monster ruku. U ovom slučaju, male šanse za dobijanje Pot-a na početku, mogu biti nadoknađene potencijalnim Bet-ovima kasnije u ruci koje možete da dobijete.

Ostavite Komentar

 

Copyright © 2010-2017 Online Poker | Disclaimer