Kako da igrate na Turn-u i River-u

Kako da igrate na Turn-u i River-u
 •  
 •  

Kako dalje najbolje da odigrate zavisi, između ostalog, i od toga šta ste uradili posle Flop-a. Da li ste vi taj koji ste nametnuli ritam ili igrate defanzivno ?

Imate inicijativu
Imati inicijativu znači da ste bili poslednji igrač koji je Bet-ovao ili Raise-ovao posle Flop-a. Ovim ste odredili dalji tok ove ruke i signalizirali svima da verovatno imate jaku ruku.

Nemate inicijativu
Suprotno od gore pomenutog. Niste bili zadnji koji je Bet-ovao ili Raise-ovao i sada neki drugi igrač ima inicijativu.

Kako igrati na Turn-u?

Sledi tekst koji sumira celokupnu strategiju igranja na Turn-u. Naravno, nećete moći da zapamtite sve odjednom, ali iako izgleda kako puno informacija posle nekog vremena će vam to sve biti uobičajeno tako da ne brinite!

Još uvek niko nije Bet-ovao i vi imate inicijativu

Bet ako:

 1. imate top-par ili bolju ruku.
 2. imate neki Draw i igrate protiv najviše 2 protivnika.

Check ako:

 1. imate Draw a igrate protiv više od 2 protivnika.
 2. imate bilo koju drugu ruku.

Primer br.1

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na srednjoj poziciji sa K♥ Q♣. Svi pre vas su Fold-ovali . Vi Raise-ujete. 4 igrača Call-uju Raise.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 5
Izlaze: 10♠ J♥ 5♦. Svi pre vas Check-iraju. Vi Bet-ujete. 3 igrača Call-uje, jedan Fold-uje.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 4
Izlazi: 6♣. Vi ste na potezu…

Raise-ovali ste sa KQ pre Flop-a. Flop vam donosi OESD i vi Bet-ujete prema ovde navedenoj strategiji. Tri igrača Call-uju Bet.

Turn vam ne poboljšava ruku. Pošto još uvek imate tri protivnika, ne bi trebalo više da Bet-ujete u ovoj situaciji iako imate inicijativu.

Bolje bi bilo da Check-irate i onda po mogućstvu Call-ujete Bet, samo da bi videli, da li ćete eventualno dobiti Straight ili par na River-u.

Sa samo jednim ili dva protivnika trebalo bi da ponovo Bet-ujete, zato što imate dobar Draw i možda naterate oba protivnika da Fold-uju na Turn-u.

Još uvek niko nije Bet-ovao, ali nemate inicijativu

Bet ako … imate dva para ili bolju ruku.

Check ako … imate bilo koju drugu ruku.

Primer br.2

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa 10♥ 9♥. Neko Raise-uje. Jedan igrač Call-uje. Vi Call-ujete.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: 10♠ 8♣ 6♦. Igrač koji je Raise-ovao, Check-uje. Onaj posle njeba Bet-uje. Vi Raise-ujete. Igrač koji je Raise-ovao pre Flop-a, Fold-uje. Drugi igrač, koji je Bet-ovao Raise-uje ponovo. Vi Call-ujete.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: 2♥. Igrač pre vas Bet-uje. Vi ste na potezu…

Ovo nije baš laka situacija. Na Flop-u ste dobili top-par sa Gutshot straight-om. Igrač koji je prvi Raise-ovao je odlučio da odustane od ruke, ali drugi protivnik Bet-uje i Re-raise-uje vaš Raise.

On Bet-uje na Turn-u. Vi Call-ujete. Možda ste pobeđeni, a možda ste i u prednosti. Vaš Gutshot vam u neku ruku pomaže.Vaše karte su prejake da bi Fold-ovali ali i preslabe da bi Raise-ovali. Zbog toga Call-ujete.

Neko Bet-uje pre vas

Raise ako imate dva para ili bolju ruku.
Call ako

 1. imate top-pair ili over par, neki Monster draw, Flush draw, OESD.
 2. Imate Gutshot (samo ako Pot sadrži u sebi iznos koji je 10 ili više puta veći od vašeg Bet-a)

Fold sa …bilo kojom drugom rukom.

Primer br.3
Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na srednjoj poziciji sa K♣ K♦. Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. Oba igrača na poziciji Blind-ova Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: J♣ 10♦ 6♥. Igrač na Small blind-u Bet-uje. Big blind Call-uje. Vi Raise-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 7♥. Small blind Check-uje. Big blind Bet-uje. Vi ste na potezu…

Nezavidna situacija. Na Flop-u, jedan igrač Bet-uje. Vi, sa vašim over parom, naravno Raise-ujete. Igrač koji je samo pasivno Call-ovao na Flop-u, Bet-uje a Turn-u. Najbolje je samo Call-ovati u ovom slučaju. Ne mora da znači da ste ovde pobeđeni, ali nećete sebi činiti nikakvu uslugu ako ovde Raise-ujete, zato što bi ovo nateralo slabije ruke da Fold-uju, a jače bi isprovociralo za neku akciju.

Neko Bet-uje,a posle toga usledi jedan ili više Raise-ova

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da imate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Call ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da nemate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Ako i posle vašeg poteza ima akcije…

Prethodna sekcija članka se bavila time kako da se nosite sa protivnicima koji igraju pre vas. Ali naravno takođe postoje i igrači koji će igrati posle vas. U zavisnosti od toga šta oni rade, zavisiće i vaše buduće akcije za stolom.

Ovaj sistem se zasniva na tome da se menja strategija u zavisnosti od toga koliko Bet-ova je napravljeno posle vas. Ako niko ne Bet-uje ili Raise-uje, situacija je čista i runda klađenja je završena.

Prva sekcija: Tačno jedan Bet je napravljen posle vas, će se odnositi na situacije kada vi Check-ujete i neko posle Bet-uje, ili vi Bet-ujete a neko posle Raise-uje.
Druga sekcija: Više od jednog Bet-a je napravljeno posle vas, će se, logično, baviti situacijama kada posle vas neko Raise-uje ili više njih Raise-uje.

Tačno jedan Bet je napravljen posle vas

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku.
Call ako …imate top-pair ili over par, neki Monster draw, Flush draw, OESD, i imate Gutshot (samo ako Pot sadrži u sebi iznos koji je 10 ili više puta veći od vašeg Bet-a)
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Primer br.4
Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa K♦ J♦.Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. Dva igrača Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: 5♥ 7♣ 8♠. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: J♠. Vi Bet-ujete. Jedan protivnik Raise-uje. Drugi Fold-uje. Vi ste na potezu…

Na Flop-u ste iskoristili inicijativu da blefirate Bet, ali to nije uspelo pošto su oba protivnika Call-ovala. Turn vam donosi top-par, vi Bet-ujete, i jedan od vaših protivnika Raise-uje. Odavde pa na dalje trebalo bi samo da Call-ujete.

Da ste na primer imali dva para ili bolje, onda bi trebalo da nastavite da Raise-ujete. Sa slabijom rukom, kao što bi npr. bila K 8, trebalo bi da Fold-ujete.

Više od jednog Bet-a je napravljeno posle vas

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da imate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Call ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da nemate najbolju ruku gledajući zajedničke karte. Ako imate Monster draw, Flush draw ili OESD.
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Primer br.5

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od ranih pozicija sa 10♣ 10♦. Vi Raise-ujete. Tri igrača Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 4
Izlaze: J♥ 10♥ 6♣. Vi Bet-ujete. Dva igrača Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 7♥. Vi Bet-ujete. Jedan protivnik Raise-uje. Onda drugi protivnik Raise-uje. Vi ste na potezu…

Naravno da treba da Bet-ujete na Turn-u, jer ste verovatno u prednosti. Ali sa dva Raise-a posle vas, postoji šansa da ste već pobeđeni. Sa druge strane, vaši protivnici takođe mogu da imaju ruke kao što su over parovi ili dva para, takođe imate i šansu da dobijete Full house koji dobija Flush ili Straight, ako na River-u dođe zajednička karta koja uparuje talon.
Dakle, Call-ujete.

Kako igrati na River-u?

Jedna bitna i očigledna promena na koju treba obratiti pađnju na River-u je ta da ruka više ne može da vam se poboljša. Draw-ovi su znači sada relativno bezvredni. Ako, na primer, vi Bet-ujete i na Flop-u i na Turn-u a vaš protivnik konstantno Call-uje, malo je verovatno da će vaš blef da ga natera da Fold-uje na River-u.

Strategija za igranje na River-u je jasna i opet pravi razliku u zavisnosti od toga da li imate inicijativu ili ne.

Imate inicijativu

 • Bet-ujte sa bilo kojom sklopljenom rukom
 • Ako neko Raise-uje posle vas, a moguće je da ima bolju ruku od vaše gledajući zajedničke karte, trebali bi da Call-ujete Raise. Ako ste uvereni da imate najbolju ruku, možete i da nastavite da Raise-ujete.
 • Ako protivnik Bet-uje pre vas, Raise-ujte sa dva para ili boljom rukom, osim ako je vrlo verovatno da postoji bolja ruka. Ako je to slučaj, samo Call-ujte.
 • Ako nemate sklopljenu ruku, Check-ujte, a ako protivnik Bet-uje, Fold-ujte.

Primer br.6

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa J♣ 10♣.Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. . Oba igrača na poziciji Blind-ova Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: J♠ 8♥ 4♦. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 4♣. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na River-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 6♠. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Igrač sa Small blind-a Raise-uje. Big blind Fold-uje. Vi ste na potezu…

Na River-u želite da ponovo Bet-ujete, sa vašim top-parom. Zajedničke karte izgledaju relativno bezbedno i pokazali bi slabost da ovde ne Bet-ujete.

Naravno, to što igrač posle vas Raise-uje nisu dobre vesti, pošto to obično znači da ima bolju ruku. Međutim, ovo ne mora uvek da znači i ne treba previše da se obazirete na to. Zbog toga bi trebalo skoro uvek da idete da Call-ujete bilo koji Bet i da vidite karte.

Nemate inicijativu

 • Bet-ujte ako ste dobili top-par na River-u. Ako neko posle vas Raise-uje, ili Bet-uje pre vas, Call-ujte. Ako morate da platite više od jednog Bet-a, npr. neko pre vas Bet-uje a posle neko Raise-uje, trebalo bi da Fold-ujete.
 • Ako sa top-parom ili over parom Call-ujete na Flop-u ili Turn-u, mogli bi takođe da Call-ujete i eventualni Bet na River-u. Ako nekoliko protivnika pokaže jaku ruku time što Bet-uje/Raise-uje, to često znači da ste u lošijoj poziciji i da bi trebalo da Fold-ujete.
 • Bet-ujte ili Raise-ujte sa dva para ili boljom rukom, ako su vrlo male šanse da postoji bolja ruka za stolom. U ostalim slučajevima samo Call-ujte.
 • Ako nemate sklopljenu ruku, Check-ujte, a ako protivnik Bet-uje, Fold-ujte.

Primer br.7

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na poziciji Small blind-a sa K♠ 9♠. Dva igrača Call-uju. Vi Call-ujete. Big blind Check-uje.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 4
Izlaze: Q♥ 7♠ 2♠. Vi Bet-ujete. Big blind Raise-uje. Ostali igrači Fold-uju. Vi Call-ujete.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: 2♥. Vi Check-ujete. Vaš protivnik Bet-uje. Vi Call-ujete.

Na River-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: K♦. Vi ste na potezu…

Sve do Bet-a na Flop-u igrali ste vaš Flush draw pasivno. Ni na River-u vam ne dolazi Flush, ali vam daje top-par. Najbolji potez sada bi bio Bet protiv vaših protivnika. Ako Raise-uju, trebalo bi da Call-ujete.

IZUZETAK: Ako imate par na River-u, čak i ako to nije top-par ili bolji, a igrate samo protiv jednog protivnika, Call-ujte njegov Bet.

Ostavite Komentar

 

Copyright © 2010-2017 Online Poker | Disclaimer