Kako da igrate na Turn-u i River-u

Kako da igrate na Turn-u i River-u

Kako dalje najbolje da odigrate zavisi, između ostalog, i od toga šta ste uradili posle Flop-a. Da li ste vi taj koji ste nametnuli ritam ili igrate defanzivno ?

Imate inicijativu
Imati inicijativu znači da ste bili poslednji igrač koji je Bet-ovao ili Raise-ovao posle Flop-a. Ovim ste odredili dalji tok ove ruke i signalizirali svima da verovatno imate jaku ruku.

Nemate inicijativu
Suprotno od gore pomenutog. Niste bili zadnji koji je Bet-ovao ili Raise-ovao i sada neki drugi igrač ima inicijativu.

Kako igrati na Turn-u?

Sledi tekst koji sumira celokupnu strategiju igranja na Turn-u. Naravno, nećete moći da zapamtite sve odjednom, ali iako izgleda kako puno informacija posle nekog vremena će vam to sve biti uobičajeno tako da ne brinite!

Još uvek niko nije Bet-ovao i vi imate inicijativu

Bet ako:

 1. imate top-par ili bolju ruku.
 2. imate neki Draw i igrate protiv najviše 2 protivnika.

Check ako:

 1. imate Draw a igrate protiv više od 2 protivnika.
 2. imate bilo koju drugu ruku.

Primer br.1

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na srednjoj poziciji sa K♥ Q♣. Svi pre vas su Fold-ovali . Vi Raise-ujete. 4 igrača Call-uju Raise.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 5
Izlaze: 10♠ J♥ 5♦. Svi pre vas Check-iraju. Vi Bet-ujete. 3 igrača Call-uje, jedan Fold-uje.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 4
Izlazi: 6♣. Vi ste na potezu…

Raise-ovali ste sa KQ pre Flop-a. Flop vam donosi OESD i vi Bet-ujete prema ovde navedenoj strategiji. Tri igrača Call-uju Bet.

Turn vam ne poboljšava ruku. Pošto još uvek imate tri protivnika, ne bi trebalo više da Bet-ujete u ovoj situaciji iako imate inicijativu.

Bolje bi bilo da Check-irate i onda po mogućstvu Call-ujete Bet, samo da bi videli, da li ćete eventualno dobiti Straight ili par na River-u.

Sa samo jednim ili dva protivnika trebalo bi da ponovo Bet-ujete, zato što imate dobar Draw i možda naterate oba protivnika da Fold-uju na Turn-u.

Još uvek niko nije Bet-ovao, ali nemate inicijativu

Bet ako … imate dva para ili bolju ruku.

Check ako … imate bilo koju drugu ruku.

Primer br.2

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa 10♥ 9♥. Neko Raise-uje. Jedan igrač Call-uje. Vi Call-ujete.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: 10♠ 8♣ 6♦. Igrač koji je Raise-ovao, Check-uje. Onaj posle njeba Bet-uje. Vi Raise-ujete. Igrač koji je Raise-ovao pre Flop-a, Fold-uje. Drugi igrač, koji je Bet-ovao Raise-uje ponovo. Vi Call-ujete.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: 2♥. Igrač pre vas Bet-uje. Vi ste na potezu…

Ovo nije baš laka situacija. Na Flop-u ste dobili top-par sa Gutshot straight-om. Igrač koji je prvi Raise-ovao je odlučio da odustane od ruke, ali drugi protivnik Bet-uje i Re-raise-uje vaš Raise.

On Bet-uje na Turn-u. Vi Call-ujete. Možda ste pobeđeni, a možda ste i u prednosti. Vaš Gutshot vam u neku ruku pomaže.Vaše karte su prejake da bi Fold-ovali ali i preslabe da bi Raise-ovali. Zbog toga Call-ujete.

Neko Bet-uje pre vas

Raise ako imate dva para ili bolju ruku.
Call ako

 1. imate top-pair ili over par, neki Monster draw, Flush draw, OESD.
 2. Imate Gutshot (samo ako Pot sadrži u sebi iznos koji je 10 ili više puta veći od vašeg Bet-a)

Fold sa …bilo kojom drugom rukom.

Primer br.3
Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na srednjoj poziciji sa K♣ K♦. Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. Oba igrača na poziciji Blind-ova Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: J♣ 10♦ 6♥. Igrač na Small blind-u Bet-uje. Big blind Call-uje. Vi Raise-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 7♥. Small blind Check-uje. Big blind Bet-uje. Vi ste na potezu…

Nezavidna situacija. Na Flop-u, jedan igrač Bet-uje. Vi, sa vašim over parom, naravno Raise-ujete. Igrač koji je samo pasivno Call-ovao na Flop-u, Bet-uje a Turn-u. Najbolje je samo Call-ovati u ovom slučaju. Ne mora da znači da ste ovde pobeđeni, ali nećete sebi činiti nikakvu uslugu ako ovde Raise-ujete, zato što bi ovo nateralo slabije ruke da Fold-uju, a jače bi isprovociralo za neku akciju.

Neko Bet-uje,a posle toga usledi jedan ili više Raise-ova

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da imate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Call ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da nemate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Ako i posle vašeg poteza ima akcije…

Prethodna sekcija članka se bavila time kako da se nosite sa protivnicima koji igraju pre vas. Ali naravno takođe postoje i igrači koji će igrati posle vas. U zavisnosti od toga šta oni rade, zavisiće i vaše buduće akcije za stolom.

Ovaj sistem se zasniva na tome da se menja strategija u zavisnosti od toga koliko Bet-ova je napravljeno posle vas. Ako niko ne Bet-uje ili Raise-uje, situacija je čista i runda klađenja je završena.

Prva sekcija: Tačno jedan Bet je napravljen posle vas, će se odnositi na situacije kada vi Check-ujete i neko posle Bet-uje, ili vi Bet-ujete a neko posle Raise-uje.
Druga sekcija: Više od jednog Bet-a je napravljeno posle vas, će se, logično, baviti situacijama kada posle vas neko Raise-uje ili više njih Raise-uje.

Tačno jedan Bet je napravljen posle vas

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku.
Call ako …imate top-pair ili over par, neki Monster draw, Flush draw, OESD, i imate Gutshot (samo ako Pot sadrži u sebi iznos koji je 10 ili više puta veći od vašeg Bet-a)
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Primer br.4
Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa K♦ J♦.Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. Dva igrača Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: 5♥ 7♣ 8♠. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: J♠. Vi Bet-ujete. Jedan protivnik Raise-uje. Drugi Fold-uje. Vi ste na potezu…

Na Flop-u ste iskoristili inicijativu da blefirate Bet, ali to nije uspelo pošto su oba protivnika Call-ovala. Turn vam donosi top-par, vi Bet-ujete, i jedan od vaših protivnika Raise-uje. Odavde pa na dalje trebalo bi samo da Call-ujete.

Da ste na primer imali dva para ili bolje, onda bi trebalo da nastavite da Raise-ujete. Sa slabijom rukom, kao što bi npr. bila K 8, trebalo bi da Fold-ujete.

Više od jednog Bet-a je napravljeno posle vas

Raise ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da imate najbolju ruku gledajući zajedničke karte.
Call ako … imate dva para ili bolju ruku, i mislite da nemate najbolju ruku gledajući zajedničke karte. Ako imate Monster draw, Flush draw ili OESD.
Fold sa … bilo kojom drugom rukom.

Primer br.5

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od ranih pozicija sa 10♣ 10♦. Vi Raise-ujete. Tri igrača Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 4
Izlaze: J♥ 10♥ 6♣. Vi Bet-ujete. Dva igrača Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 7♥. Vi Bet-ujete. Jedan protivnik Raise-uje. Onda drugi protivnik Raise-uje. Vi ste na potezu…

Naravno da treba da Bet-ujete na Turn-u, jer ste verovatno u prednosti. Ali sa dva Raise-a posle vas, postoji šansa da ste već pobeđeni. Sa druge strane, vaši protivnici takođe mogu da imaju ruke kao što su over parovi ili dva para, takođe imate i šansu da dobijete Full house koji dobija Flush ili Straight, ako na River-u dođe zajednička karta koja uparuje talon.
Dakle, Call-ujete.

Kako igrati na River-u?

Jedna bitna i očigledna promena na koju treba obratiti pađnju na River-u je ta da ruka više ne može da vam se poboljša. Draw-ovi su znači sada relativno bezvredni. Ako, na primer, vi Bet-ujete i na Flop-u i na Turn-u a vaš protivnik konstantno Call-uje, malo je verovatno da će vaš blef da ga natera da Fold-uje na River-u.

Strategija za igranje na River-u je jasna i opet pravi razliku u zavisnosti od toga da li imate inicijativu ili ne.

Imate inicijativu

 • Bet-ujte sa bilo kojom sklopljenom rukom
 • Ako neko Raise-uje posle vas, a moguće je da ima bolju ruku od vaše gledajući zajedničke karte, trebali bi da Call-ujete Raise. Ako ste uvereni da imate najbolju ruku, možete i da nastavite da Raise-ujete.
 • Ako protivnik Bet-uje pre vas, Raise-ujte sa dva para ili boljom rukom, osim ako je vrlo verovatno da postoji bolja ruka. Ako je to slučaj, samo Call-ujte.
 • Ako nemate sklopljenu ruku, Check-ujte, a ako protivnik Bet-uje, Fold-ujte.

Primer br.6

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na nekoj od kasnijih pozicija (npr. jedno mesto pre Dealer-a) sa J♣ 10♣.Svi pre vas Fold-uju. Vi Raise-ujete. . Oba igrača na poziciji Blind-ova Call-uju.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 3
Izlaze: J♠ 8♥ 4♦. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 4♣. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Oba protivnika Call-uju.

Na River-u – aktivnih igrača: 3
Izlazi: 6♠. Oba protivnika Check-uju. Vi Bet-ujete. Igrač sa Small blind-a Raise-uje. Big blind Fold-uje. Vi ste na potezu…

Na River-u želite da ponovo Bet-ujete, sa vašim top-parom. Zajedničke karte izgledaju relativno bezbedno i pokazali bi slabost da ovde ne Bet-ujete.

Naravno, to što igrač posle vas Raise-uje nisu dobre vesti, pošto to obično znači da ima bolju ruku. Međutim, ovo ne mora uvek da znači i ne treba previše da se obazirete na to. Zbog toga bi trebalo skoro uvek da idete da Call-ujete bilo koji Bet i da vidite karte.

Nemate inicijativu

 • Bet-ujte ako ste dobili top-par na River-u. Ako neko posle vas Raise-uje, ili Bet-uje pre vas, Call-ujte. Ako morate da platite više od jednog Bet-a, npr. neko pre vas Bet-uje a posle neko Raise-uje, trebalo bi da Fold-ujete.
 • Ako sa top-parom ili over parom Call-ujete na Flop-u ili Turn-u, mogli bi takođe da Call-ujete i eventualni Bet na River-u. Ako nekoliko protivnika pokaže jaku ruku time što Bet-uje/Raise-uje, to često znači da ste u lošijoj poziciji i da bi trebalo da Fold-ujete.
 • Bet-ujte ili Raise-ujte sa dva para ili boljom rukom, ako su vrlo male šanse da postoji bolja ruka za stolom. U ostalim slučajevima samo Call-ujte.
 • Ako nemate sklopljenu ruku, Check-ujte, a ako protivnik Bet-uje, Fold-ujte.

Primer br.7

Pre Flop-a – 10 igrača
Nalazite se na poziciji Small blind-a sa K♠ 9♠. Dva igrača Call-uju. Vi Call-ujete. Big blind Check-uje.

Na Flop-u – aktivnih igrača: 4
Izlaze: Q♥ 7♠ 2♠. Vi Bet-ujete. Big blind Raise-uje. Ostali igrači Fold-uju. Vi Call-ujete.

Na Turn-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: 2♥. Vi Check-ujete. Vaš protivnik Bet-uje. Vi Call-ujete.

Na River-u – aktivnih igrača: 2
Izlazi: K♦. Vi ste na potezu…

Sve do Bet-a na Flop-u igrali ste vaš Flush draw pasivno. Ni na River-u vam ne dolazi Flush, ali vam daje top-par. Najbolji potez sada bi bio Bet protiv vaših protivnika. Ako Raise-uju, trebalo bi da Call-ujete.

IZUZETAK: Ako imate par na River-u, čak i ako to nije top-par ili bolji, a igrate samo protiv jednog protivnika, Call-ujte njegov Bet.

Ostavite Komentar

Copyright © 2010-2024 Online Poker | Disclaimer

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9idXR0b248L3N0cm9uZz4gLSDEjGl0YWogZGFsamU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9oZWFkZXI8L3N0cm9uZz4gLSBPbmxpbmUgUG9rZXI8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9waG90bzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0X3RleHQ8L3N0cm9uZz4gLSBOYXByb3RpdiBwb3B1bGFybm9nIG1pxaFsamVuYSBwb2tlciBqZSB2ZcWhdGluYSBhIG5lIHZyc3RhIGtvY2thbmphLiBOaWplIHNsdcSNYWpub3N0IGRhIHN2YWtlIGdvZGluZSBzZSBuYcSRdSBpc3RpIGlncmFjaSBuYSBzdG9sdS4gQ2lsaiBPbmxpbmUtUG9rZXIucnMgamUgZGEgYnVkZSB2YXMgdm9kacSNIGtyb3ogc3ZldCBvbmxpbmUgcG9rZXJhLiDFvWVsaW1vIGRhIGRlbGltbyBuYcWhYSBpc2t1c3R2YSBpIHBvbW9nbmVtbyBkYSBuYcSRZXRlIG5hamJvbGplIGJvbnVzZSwgcG9rZXIgc29iZS4gT25saW5lIHBva2VyIGplIG9yaWdpbmFsbmEgdGXFvm5qYSwgYmlsbyBrYW8gcmF6b25vZGEsIGhvYmkuLi48L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8zMDBfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDxhIGhyZWY9XCJodHRwOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL2t1cGl0ZS1wYXlzYWZlY2FyZC1rYXJ0aWN1LWtvZC1uYXNcIj48aW1nIHNyYz1cImh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvb25saW5lLXBva2VyL2ltYWdlcy9wYXlzYWZlY2FyZC1rYXJ0aWNhLXphLXBsYWNhbmplLW9ubGluZS1wb2tlci0zMDB4MjUwLmpwZ1wiIGJvcmRlcj1cIjBcIj48L2E+PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMzAwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9vbmxpbmUtcG9rZXIvaW1hZ2VzL3BheXNhZmVjYXJkLWthcnRpY2EtemEtcGxhY2FuamUtb25saW5lLXBva2VyLTMwMHgyNTAuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMzAwX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnM8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy83Mjh4OTBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaGVhZGVyPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9oZWFkZXJfY29kZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL29ubGluZS1wb2tlci9pbWFnZXMvcGF5c2FmZWNhcmQta2FydGljYS16YS1wbGFjYW5qZS1vbmxpbmUtcG9rZXIucG5nPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaGVhZGVyX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvb25saW5lLXBva2VyL2ltYWdlcy9wYXlzYWZlY2FyZC1rYXJ0aWNhLXphLXBsYWNhbmplLW9ubGluZS1wb2tlci5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3A8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPGEgaHJlZj1cImh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL2t1cGl0ZS1wYXlzYWZlY2FyZC1rYXJ0aWN1LWtvZC1uYXNcIj48aW1nIHNyYz1cImh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL29ubGluZS1wb2tlci9pbWFnZXMva3VwaXRlLXBheS1zYWZlLWthcnRpY3UtNzI4eDkwLmpwZ1wiIGJvcmRlcj1cIjBcIj48L2E+PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGJsYWNrLmNzczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ibG9nX2NhdDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2dfbmF2aWdhdGlvbjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvZ19wZXJtYWxpbms8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ibG9nX3N1Ym5hdmlnYXRpb248L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2J1dHRvbl9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy9vLW9ubGluZS1wb2tlci1yczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE0PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE0X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cHM6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8zLXBva2VyLXN0cmF0ZWdpamUuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xNzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE3X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE4X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xOTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE5X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yMDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yMTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIxX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yMjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIyX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yMzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIzX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yNTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI1X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yNjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI2X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yNzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI3X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI4X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8yOTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI5X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtcG9rZXItaWdyaWNlLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMzE8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMzI8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMzM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zM19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMzQ8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cHM6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy84LXBva2VyLXR1cm5pcmkuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF81PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1wb2tlci1zb2JlLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzZfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94Xzc8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfN19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTItcG9rZXItYm9udXNpLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9jc3M8L3N0cm9uZz4gLSAuZW50cnkgcDpub3QoLnBvc3RfbWV0YSl7Zm9udC1zaXplOjE2cHg7bGluZS1oZWlnaHQ6MS41fQ0KLmNvbnRhaW5lcl8xNiAuZ3JpZF80MXsNCiAgICBmb250LXNpemU6IDE2cHg7DQogICAgbGluZS1oZWlnaHQ6IDEuNTsNCiAgICBvdmVyZmxvdzogaGlkZGVuOw0KICAgIG1hcmdpbi1yaWdodDogMTBweDsNCiAgICBwYWRkaW5nOiAwIDAgMWVtIDAhaW1wb3J0YW50Ow0KICAgIG1hcmdpbi1ib3R0b206IDIwcHghaW1wb3J0YW50Ow0KICAgIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGMkYyRjI7DQogICAgYm9yZGVyLWJvdHRvbTogMXB4IGRvdHRlZCAjY2NjY2NjOw0KfQ0KI2Jsb2cgLmJveHsNCiAgICBvdmVyZmxvdzogaGlkZGVuOw0KICAgIGJvcmRlci1ib3R0b206IDA7DQogICAgYm94LXNpemluZzogYm9yZGVyLWJveDsNCiAgICBmbG9hdDogbGVmdDsNCiAgICBtaW4taGVpZ2h0OiBpbml0aWFsIWltcG9ydGFudDsNCiAgICBoZWlnaHQ6IDEwMCUhaW1wb3J0YW50Ow0KfQ0KLmxjcF90aXRsZXttYXJnaW4tYm90dG9tOjAuMjVlbX0NCi5zY3JlZW5TaG90cyB1bHtsaXN0LXN0eWxlOm5vbmV9DQouc2NyZWVuU2hvdHMgdWwgbGl7bGlzdC1zdHlsZTpub25lO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3BhZGRpbmc6MDtiYWNrZ3JvdW5kOm5vbmU7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cHM6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvb25saW5lLXBva2VyL2Zhdmljb24uaWNvPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVhdHVyZWRfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA2PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHBzOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTEtb25saW5lLXBva2VyLXJzLWdyYi1ub3ZpMy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2FwZXJ0dXJlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX25hdl9leGNsdWRlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Njcm9sbGVyX3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gMTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RoZW1lbmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIEFwZXJ0dXJlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MTE6e2k6MDtzOjY1OiJodHRwOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtcG9rZXItaWdyaWNlLmpwZyI7aToxO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1wb2tlci1ib251c2kuanBnIjtpOjI7czo3ODoiaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzExLW9ubGluZS1wb2tlci1ycy1ncmItbm92aTMuanBnIjtpOjM7czo3ODoiaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzEwLW9ubGluZS1wb2tlci1ycy1ncmItbm92aTMuanBnIjtpOjQ7czo3NzoiaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzktb25saW5lLXBva2VyLXJzLWdyYi1ub3ZpMy5qcGciO2k6NTtzOjY1OiJodHRwOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvOC1wb2tlci10dXJuaXJpLmpwZyI7aTo2O3M6NjQ6Imh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy83LXBva2VyLWJvbnVzaS5qcGciO2k6NztzOjY0OiJodHRwOi8vb25saW5lLXBva2VyLnJzL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNi1wb2tlci1ib251c2kuanBnIjtpOjg7czo2NDoiaHR0cDovL29ubGluZS1wb2tlci5ycy93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzUtcG9rZXItYm9udXNpLmpwZyI7aTo5O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LXBva2VyLXNvYmUuanBnIjtpOjEwO3M6Njg6Imh0dHA6Ly9vbmxpbmUtcG9rZXIucnMvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8zLXBva2VyLXN0cmF0ZWdpamUuanBnIjt9PC9saT48L3VsPg==