Kako igrati posle Flop-a?

Kako igrati posle Flop-a?
 •  
 •  

Koju vrstu ruke možete imati?

Kada igrate po sistemu Short Stack strategije, postoje zanimljive ruke, tu su, na primer, tri različita tipa parova koje razlikujemo: srednji parovi, Top (najjači) parovi, i tzv. Over (preko) parovi.

Šta je srednji ručni par?

Imate srednji par kada vaše 2 karte formiraju par, a na talonu je samo jedna karta veća od onih koje čine vaš par, i ta karta nije Kec.

Ako, na primer, imate JJ, a na talonu su 8 4 K, vi imate srednji par, pošto je na talonu samo jedna karta veća od vaših, Kralj.

Tvoja ruka:

Srednji ručni par:

Šta je Top-par?

Top-par imate kada sa vašom rukom napravite par sa najvećom kartom na talonu.

Ako, na primer, imate AJ, imaćete top-par svaki put kada je najveća karta na talonu A ili J.

Tvoja ruka:

Top par:

Šta je Over par?

Overpar je ručni par koji je veći od svake karte na talonu.
Ako, na primer, imate AA a na talonu su 4 J 9, imate Over par.

Tvoja ruka:

Over par:

Šta je OESD?

Kada imate četiri karte poređane po redu, na primer 4 5 6 7, onda imate OESD (open-ended straight draw (mogućnost da dobijete Straight sa „obe strane“).

Ovo je jedini tip Straight-a koji bi trebalo da igrate. Ne bi nikad trebali da igrate vašu ruku ako vam fali jedna karta u sredini redosleda, npr. 4 5 7 8.

Kao što je često i slučaj u Texas Hold’em-u, nije bitno da li pri spajanju najbolje ruke koristite obe vaše ručne karte i tri sa talona ili jednu od vaših iz ruke i četiri sa talona.

Tvoja ruka:

OESD:

Šta je Flush draw?

Flush draw imate kada imate četiri karte iste boje – boje su: srce, karo, pik i tref.

Još jedna karta te boje bi vam dala Flush.

Tvoja ruka:

Flush draw:

Kako da odigrate vašu ruku?

Ako ste Raise-ovali pre Flop-a

Igranje posle Flop-a je relativno lako ako ste Raise-ovali pre flopa. Vaš cilj je da idete all-in na Flop-u, ako je moguće, kada imate neku od ruka navedenih iznad, kao i sa bilo kojom rukom boljom od njih kao što je npr. Flush.

Igrajte: srednje parove, top-parove, over parove, OESD-ove, Flush draw-ove i bilo koju bolju ruku, kao što su dva para, triling itd.

Kako da odigrate vašu ruku:

 • Ako niko nije Bet-ovao ili Raise-ovao, vi Bet-ujte približno 2/3 Pot-a
 • Ako je neko Bet-ovao ili Raise-ovao pre vas, idite all-in
 • Ako vi Bet-ujete pa neko posle vas Raise-uje, idite all-in
 • Ako bi vas Bet ili Raise koštao više od polovine vaših čipova, idite odmah all-in
 • Ako jedan ili više protivnika samo Call-uje vaš Bet ili Raise na Flop-u, idite all-in na Turn-u

Šta ako vaša ruka nije igriva?

Ako nemate igrivu ruku, obično ćete samo Fold-ovati bez ikakvog ulaganja novca. Ako ste u mogućnosti da sa Check-om dobijete šansu da besplatno vidite Turn kartu, i tako dobijete šansu da poboljšate vašu ruku, iskoristite je i igrajte kao da ste dobili nešto na Flop-u.

Postoje dva izuzetka prilikom igranja posle Flop-a:

Prvi slučaj: Ako je Pot duplo veći od vašeg Stack-a na početku Bet-ovanja, idite all-in nezavisno od toga šta je vaš protivnik uradio i kakvu ruku imate.

Drugi slučaj: Ako ste Raise-ovali pre Flop-a i igrate protiv samo jednog protivnika na Flop-u, Bet-ujte otprilike 2/3 Pot-a, čak iako niste dobili ništa na Flop-u. Nije važno kakvu ruku imate u ovoj situaciji, vaš Bet je čist blef. Samo upamtite da bi ovo trebali da radite samo kada igrate protiv jednog protivnika i kada on pre toga nije Bet-ovao ili Raise-ovao.

Ako vaš protivnik Raise-uje, prosto Fold-ujte vašu ruku. Ako Call-uje, morate da odustanete od vašeg blefa, osim ako ne dobijete nešto na Turn-u. Ako na Turn-u dobijete ruku kao što je npr. srednji par ili top-par, idite all-in.

Ako niste Raise-ovali pre flopa

Ako niste Raise-ovali pre Flop-a, onda morate da igrate drugačije posle Flop-a. Ovo će obično biti slučaj kada ste Big blind i niko nije Raise-ovao pre Flop-a.

Pre svega, ne bi trebalo da igrate ruke koje još mogu da se poboljšaju. Ovo znači da nema jurenja OESD-ova ili Flush draw-ova.

Drugo, više ne bi trebao da igrate srednje parove, i trebali bi da igrate top-parove samo kada vam je Kicker žandar ili bolja karta.

Igrajte: top-parove (sa barem J kao Kicker-om), over parove, i svaku bolju ruku, kao što su: dva para, triling itd.

Kako da igrate svoju ruku:

 • Ako niko nije Bet-ovao , vi Bet-ujte približno 2/3 Pot-a
 • Ako je neko Bet-ovao, idite all-in
 • Ako vi Bet-ujete i neko posle vas Raise-uje, idite all-in
 • Ako bi vas Bet ili Raise koštao više od polovine vaših čipova, idite odmah all-in
 • Ako jedan ili više protivnika samo Call-uje vaš Bet, idite all-in na Turn-u

Ostavite Komentar

 

Copyright © 2010-2017 Online Poker | Disclaimer